Levnov

29. 09. 2009 – David Merta

První zmínka o hradě Levnově pochází snad z roku 1295, kdy byl zastaveným královským hradem. Roku 1358 je zmiňován Léva z Levnova, o kterém se někdy mluví jako o zakladateli. Jeho rod na přelomu 14. a 15. století vymřel po meči. Za markraběcích válek se na hradě vystřídalo několik majitelů. V 15. století hrad získali páni z Lipé sedící na Moravském Krumlově. Po Lipanech hrad obsadila tlupa německých žoldnéřů vedená Burghartem Kienbergerem, kterým vévoda Albrecht Rakouský (markrabě moravské) nevyplatil smluvený žold. Zda byl hrad dobit vojskem královských měst (Brno, Znojmo, Ivančice, Třebíč a Jihlava), po vykoupení od Pertolda z Lipé, není doloženo. Jako pravděpodobnější se jeví, že po obdržení výkupného žoldnéři odešli. V listopadu 1442 byl zbořen. Hrad jakožto romantické místo v divukrásné krajině nad soutokem Chvojnice a Oslavky, je stále hojně navštěvován. A to nejen milovníky romantických scenérií, prostými výletníky či trempy. Někteří hledači napomáhají zubu času a ruinu, ze které se dochovalo zdivo kupodivu na nejexponovanějším místě, na skále nad Oslavkou, vcelku zbytečně ničí. Poměrně nový výkop (odhadem cca 10 kubíků destruovaného zdiva) na jižní straně suťového kužele předpokládaného paláce je toho výmluvným svědkem. Na místě je patrná litá úroveň nějaké podlahy (zda interiérové, či exteriérové těžko říci). Poměrně zajímavý nález (netuším, co všechno si odnesli oni hledači) představuje několik zlomků maloformátových cihel 10 x 4 x ? cm. Takovéto cihly známe v Brně především pro období 2. poloviny 13. století, pak mizí. Z okolí severozápadně Brna je zatím neznáme vůbec (je to dáno zjevně stavem výzkumu, respektive poznání). Při gůglování Levnova ovšem čekalo milé (vlastně nemilé) překvapení. Na portále hrady.cz, pod heslem Levnov se v galerii obrázků objevil záběr na sestavené torzo sdruženého lomeného okna se středovým polygonálním sloupkem (osmibokým, viz odkaz dole), pozadí fotografie tvoří právě onen zmíněný výkop. Kde okno skončilo, se lze jen dohadovat. Určitě je škoda, a to i v tom případě, když se okno někde dohledá, že budou nenávratně ztraceny a neznámy jakékoliv okolnosti doprovázející jeho nález…a to zejména o počátcích hradu nevíme skoro nic.

http://www.hrady.cz/index.php?OID=176

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.