Výzkum paleolitu na ulici Vídeňské (Koněvova)

27. 07. 2009 – Zdeňka Nerudová - Petr Neruda

Jméno ulice Vídeňská je dobře známo v odborných řadách archeologů, kteří se zajímají o starší dobu kamennou - paleolit. Již ve druhé polovině 20. století zde totiž K. Valoch zachránil při budování vodovodní přípojky pro místní zahrádkářskou kolonii soubor kamenných artefaktů, zvířecích kostí (koně, soba) a ohniště. Absolutní datum 14 500 před dneškem klade pozůstaky osídlení do závěru starší doby kamenné - mladší fáze mladého paleolitu, pravděpodobně epigravettienu. Tyto pozůstatky se soustřeďovaly v místech podél dnešního chodníku, směrem k řece.Současný záchranný výzkum navázal na sondáže K. Valocha a zjistil rozsah osídlení od chodníku směrem do plochy plánované výstavby. Kromě toho jsme ale nalezli další plochu s bohatými pozůstatky paleolitického osídlení přibližně ze stejného časového období, ale jiné kultury - magdalénienu. Toto druhé místo se nacházelo výše ve svahu. Nalezli jsme početné kamenné nástroje, zbytky barviva a zvířecí kosti.Pro laiky možná nálezy zvířecích kostí a kamenných nástrojů nejsou tak poutavé, jako zdobené keramické nádoby či šperky pozdějších období pravěku, pro odborníky je ale objev dvou paleolitických stanic ze závěru mladší fáze starší doby kamenné ve městě Brně klíčovou záležitostí. Díky nálezům kostí a uhlíků budeme moci nechat obě dvě sídliště datovat, odborníci jsou schopni určit nejen dochované druhy zvířecích kostí, ale i dobu, kdy byly uloveny nebo místo odkud se na ulici Vídeňskou dostaly. Společně s řadou přírodovědných metod jsme schopni blíže poznat život ve starší době kamenné.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.