Kostel sv. Bartoloměje v Koněšíně

23. 07. 2009 – David Merta

Podobně jako v případě Hartvíkovic se i u Koněšína předpokládá, že jakožto majetek třebíčských benediktinů má své počátky ve 12. století. Jak to bylo doopravdy, nikdo neví…

Kostel sv. Bartoloměje je poprvé nepřímo zmíněn až k roku 1377. Předpokládalo se (opět), že kostel má pozdně románské jádro představované plochostropou lodí a částí bočních zdí presbytáře. Tato stavba pak byla barokně přestavěna v letech 1663 až 1679, v roce 1729 byla stavěna věž, a zřejmě roku 1784 došlo k dalším úpravám fasády.

Při sanaci zdiva, bohužel jsme neviděli výkopy při základech, došlo i ke snesení omítek v polích vpadlé výplně kostelní lodi i presbytáře. Na první pohled hezká jednolitá kamenná konstrukce dorovnávaná cihlami, konstrukce odpovídající době stavby, tedy druhé polovině 17. století. Na jižní straně lodi však vystoupilo takřka v celém rozsahu stěny zdivo kamenné. Zdivo mělo strukturu a charakter „lomového zdiva“, byly v něm patrné pozůstatky trojice zazděných oken s lomeným záklenkem, na jejichž špaletách se dochovaly omítky. Z této situace vyplývá, že starší kostel byl vrcholně středověký, lze uvažovat i o polovině 14. století – viz ona první zmínka. Kostelní loď byla zcela jistě kratší, dosahovala něco více než poloviny délky lodi současné, adekvátně tomu odpovídaly další proporce, šířka a výška. Zcela jistě byla loď plochostropá, nebyly patrné žádné pozůstatky po opěrných pilířích. Znovu tedy můžeme už jenom konstatovat, že je škoda, že jsme nemohli shlédnout výkopy k základům…asi bychom dnes věděli více, což by nebylo na škodu ani vzhledem k představám o historii obce (viz níže).

http://www.obeckonesin.cz/informace-o-obci/historie/

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.