Kostel sv. Jiljí v Hartvíkovicích

22. 07. 2009 – David Merta

O Hartvíkovicích se předpokládá, že patřily od samých počátků benediktinskému klášteru v Třebíči. Respektive, že vznikly záhy po založení kláštera. První písemná zmínka nicméně pochází až z roku 1356, kdy jsou jmenovány v souvislosti s místními vladyky. Kostel sv. Jiljí je poprvé zmíněn k roku 1380.

Obligátní sanace vlhkého zdiva umožnila nahlédnout na poměry základových zdiv kostela. Zjištění odpovídají předpokladům uváděným v literatuře. Kostel vznikl jako jednorázová záležitost ve druhé polovině 14. století. Dle provázanosti základů kostelní lodi s věží je patrné, že i ta byla vystavěna v první fázi. Ve druhé polovině 15. století došlo k přístavbě kaple, dnes sloužící coby sakristie. Dle Bohumila Samka byl kostel zaklenut ve druhé polovině 17. století a při úpravách v roce 1853 došlo k proražení současných oken…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.