Dosavadní objevy letošní Sanace brněnského podzemí

21. 07. 2009 – Antonín Zůbek

Tak jako každoročně i letos realizovala naše společnost archeologický dohled sond kopaných v rámci projektu Sanace brněnského podzemí. Tento projekt magistrátu probíhá už dlouhou řadu let. Jeho účelem je nalézt a zajistit neznámé duté prostory pod povrchem (sklepy, studny atd.). Letos byly sondy položeny na Benešově a Husově ulici a na Mendlově náměstí. Dvě průzkumné šachtice na Husově ulici byly vyhloubeny na ploše parkánu, v blízkosti jedné z hranolových věží, která zde zesilovala obranyschopnost hradební zdi. Narazily pouze na základové zdivo stavby, která je zanesena na plánech a vyobrazeních 18. a 19 století. Většina šachtic na Mendlově náměstí zachytila pozůstatky někdejší zástavby, asanované ve 20. století. Přítomné sklepy však již neměly stropy či klenby a byly zasypány. Na Benešově ulici dokumentovaly sondy části bastionového opevnění Brna, které bylo vybudováno v 17. a 18. století po úspěšném přečkání švédských obléhání města během třicetileté války. Zdivo opevnění narušila v 19. století výstavba cihelné kanalizační štoly s valenou klenbou. Pracovníci stavební firmy zajistili její úsek v délce takřka třiceti metrů.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.