Zápisníček

Novější články:

Dosavadní objevy letošní Sanace brněnského podzemí

úterý  21. 07. 2009 – Antonín Zůbek – skrýt článek

Tak jako každoročně i letos realizovala naše společnost archeologický dohled sond kopaných v rámci projektu Sanace brněnského podzemí. Tento projekt magistrátu probíhá už dlouhou řadu let. Jeho účelem je nalézt a zajistit neznámé duté prostory pod povrchem (sklepy, studny atd.). Letos byly sondy položeny na Benešově a Husově ulici a na Mendlově náměstí. Dvě průzkumné šachtice na Husově ulici byly vyhloubeny na ploše parkánu, v blízkosti jedné z hranolových věží, která zde zesilovala obranyschopnost hradební zdi. Narazily pouze na základové zdivo stavby, která je zanesena na plánech a vyobrazeních 18. a 19 století. Většina šachtic na Mendlově náměstí zachytila pozůstatky někdejší zástavby, asanované ve 20. století. Přítomné sklepy však již neměly stropy či klenby a byly zasypány. Na Benešově ulici dokumentovaly sondy části bastionového opevnění Brna, které bylo vybudováno v 17. a 18. století po úspěšném přečkání švédských obléhání města během třicetileté války. Zdivo opevnění narušila v 19. století výstavba cihelné kanalizační štoly s valenou klenbou. Pracovníci stavební firmy zajistili její úsek v délce takřka třiceti metrů.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Archív: