Tasovské kostely

30. 06. 2009 – David Merta

V Tasově probíhá rozsahem nevelký archeologický výzkum katedry kulturní antropologie PřF MU v Brně, vedený panem profesorem Josefem Ungerem. O co je výzkum menší, o to jsou zajímavější jeho výsledky.

Vše začalo vloni, kdy se při sekání „elektriky“ do východní vnější zdi fary „objevil“ portálek. Jak se objasnilo později, jednalo se o jižní vstup do lodi bývalého kostela. Ten byl ve hmotě budovy fary identifikován v podstatě celý. Jednalo se o drobnou stavbu s obdélnou lodí, ke které byl přiložen odsazený obdélný presbytář. Nejzajímavější zjištění pak přinesl výkop před západním průčelím, kde byly zjištěny základy kruhové, poměrně subtilní stavby, starší než kostel. Odborná komise se usnesla, že se jedná o rotundu, mladší kostel na základě zhodnocení slohu portálku pak zasadila do druhé třetiny 13. století.

Kostel zřejmě ztratil svou funkci v době výstavby nového kostela sv. Petra a Pavla, který byl vystavěn západněji, někdy ve druhé polovině 14. století. Jeho dnešní vzhled je ovlivněn barokní přestavbou. Kostel obepíná ohradní (hřbitovní) zeď. V ní byl shodou okolností odkryt vstup osazený lomeným portálem, který je orientován na starší kostel/faru.

Další kostel sv. Václava stával na náměstí městečka až do roku 1784, kdy byl zbourán. Jeho půdorys prý zachytil v podobě růstových příznaků Jakub Deml. Jakub Deml (1878 – 1961), jenž prožil v Tasově valnou část svého života, je pohřben právě na hřbitově při kostele sv. Petra a Pavla po boku Pavly Kytlicové.

http://www.tasov-tr.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=16510&id=5835&p1=3001

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.