návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Pokračující výzkum v prostoru FN u sv. Anny

středa  7. 1. 2009 – Antonín Zůbek – skrýt článek

Od 8. října 2008 probíhá záchranný archeologický výzkum v prostoru Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Byl vyvolán výstavbou Mezinárodního centra klinického výzkumu (International Clinical Research Center - ICRC). O jeho počátcích jsme informovali 16. října 2008. Doposud zkoumané aktivity řadíme do 14. až 19. stolení. „Nejpěknějším“ nálezem v předvánoční etapě byla zahloubená pec, kterou datujeme do 19. století. Konstruována byla z cihel. Některé nesly značky (tzv. kolky) někdejších výrobců. Zásyp pece tvořily především zlomky stavební a kuchyňské keramiky. Nalezeny tu byly také tři kusy železného nářadí. V novém roce výzkum pokračuje prozatím jen v omezené míře. Důvodem jsou klimatické podmínky a silně promrzlý terén na drtivé většině zkoumané plochy.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english