K historii domu "U sedmi Švábů" v Brně. Probíhající archeologický výzkum po demolici ...

29. 08. 2006 – David Merta

Dům na Kopečné č. 37 byl nazýván „U sedmi švábů“ nebo také „Schellenbergský“. Poprvé byl zmíněn v roce 1751 v souvislosti se založením původního špitálu alžbětinek na Pekařské dne 19. září 1749. Špitál zřídila ovdovělá hraběnka Alžběta Waldorfová, rozená Sinzendorfová v domě zvaném Schellenbergský, který za tímto účelem hraběnka koupila od advokáta Karla Schellenberga. Dům vznikl krátce předtím v letech 1748 - 1749 za Schellenbergů nebo nejpozději v době, kdy přecházel do majetku hraběnky Waldorfové na pozemku sedmi stržených domků. Okolnosti vzniku domu jsou tedy pravděpodobně uchované v jeho tradičním názvu.

Někdy kolem poloviny 19. století byl v souvislosti s rostoucím nedostatkem bytů rozšířen o dvě dvoupatrová klasicistní hluboká dvorní křídla do podoby jednoho z největších pavlačových nájemných domů v Brně, doplněného samostatným přízemním příčným traktem ve dvoře. V roce 1886, kdy v domě došlo k požáru, zde žilo 650 obyvatel. Při rozšiřování Kopečné ulice v roce 1954 byl zbořen barokní uliční trakt a o čtyři roky později byl v roce 1958 odstraněn také příčný dvorní trakt.Dvě v současnosti zbouraná dvorní pavlačová křídla domu „U sedmi švábů“ byla vystavěna někdy po polovině 19. století (podobně jako dům, ve kterém sídlí naše společnost).

Téměř dva týdny již probíhá na části plochy záchranný archeologický výzkum, který prozatím odkryl pozůstatky odpadních vrstev z období vrcholného středověku překrývající osídlení z přelomu 11./12. století. Z hlediska poznání hmotné kultury představuje významný nález odpadní jímka z počátku 14. století. Z vrstev náležících 13. století byla mimo zlomky keramiky a dalších drobných nálezů dokládajících každodenní život našich předků vyzvednuta esovitá záušnice, dvě hrací kostky a jeden hrací kámen.

Ilustrační snímky z výzkumu ...

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Historické plány z první poloviny 19. století, na kterých je jasně patrné, že dvorní trakty pavlačového domu byly postaveny až kolem poloviny 19. století (obrázek vpravo dole) a nepochází tedy ani z 18., či dokonce ze 17. století jak bylo naznačováno v denním tisku ...

ilustrační
foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.