AQUA VITAE (Část II. - Kterak víno proměnit ve „špiritus“)

29. 01. 2008 – Nela Parmová

V této části Vám přinášíme čerstvé zprávy z pokračování našeho pokusu, a sice zevrubný popis průběhu destilace v aparátu zvaném alembik. Po naší první zkušenosti už víme, že kromě samotného destilačního zařízení a nezbytného kvasu je dobré s sebou přibalit také teploměr, hustoměr, odměrný válec a nádoby na vydestilované vzorky, ale i bez těchto propriet, jak sami uvidíte, se lze obejít. Jako jednu z nejdůležitějších složek celého pokusu jsme vyhodnotili topeniště, především pak stálost teploty pod mísou s kvasem. Abychom si tuto starost usnadnili a předešli nežádoucím výkyvům teploty, umístili jsme celé zařízení do nádoby s pískem, která umožňuje poměrně rovnoměrné rozložení tepla. Jakmile jsme připravili ohniště s dostatečným množstvím žhavého uhlí, spustili jsme celou akci. Přesně ve 13:04 byla destilace zahájena. Mísu jsme naplnili přibližně do dvou třetin její výšky kvasem, přiklopili cylindrem a vložili do pískové lázně. Jako kvas nám výborně posloužilo staré zkvašené víno neznámé odrůdy a kvality, vypěstované kdysi dávno Petrem Kosem na svazích v okolí vesnice Březí pod Pavlovskými vrchy. Ve 14:42 jsme se dočkali první kapky. Naše očekávání bylo uspokojeno, víme, že aparát funguje! Za stálého přikládání se nám během následující hodiny podařilo vydestilovat téměř 1 dcl tekutiny, které jsme podrobili analýze a směle konstatovali, že se skutečně jedná o alkohol, bohužel zatím jen nevalné chuti a zápachu. V 16:55 a 20:50 jsme vyměnili kvas, který jsme do nádoby plnili přibližně po 2,5 litrech a zvýšili teplotu v topeništi, čímž jsme celý proces malinko urychlili. V neděli jsme pak již rutinně pokračovali s destilací třetího vzorku. Celkem se nám podařilo získat přibližně 1,5 litru čiré tekutiny z celkového množství 10 litrů kvašeného vína. O kvalitách, bližších vlastnostech a dalších osudech výsledného produktu pojednáme v další části našeho seriálu.

ilustrační fotoDvě nezbytné pomůcky: zkvašené víno a zatím neposkvrněný alembik

ilustrační fotoPříprava topeniště

ilustrační fotoHrníček s vodou v písku nám posloužil jako provizorní teploměr

ilustrační fotoPoslední úpravy před odstartováním celé akce

ilustrační foto

ilustrační fotoZdlouhavé čekání (k pokusu je třeba přistupovat vědecky)

ilustrační foto14:42 - první kapka

ilustrační fotoDestilační zařízení v plné práci

ilustrační fotoPrvní vzorek, pro odvážné i jeden degustační…

ilustrační fotoDestilace pokračovala zdárně dlouho do noci.

ilustrační foto

ilustrační fotoVydestilované vzorky jak jinak než v provizorních nádobách


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.