Vlněna na Přízové ulici

26. 11. 2007 – David Merta

Historie textilky sahá do roku 1849, kdy zde v nevelké továrně vyráběl vlněné látky M. Redlich. V roce 1872 ji koupil S. Schönfeld. Část budoucí továrny v této době patřila M.E.Schwarzovi. Tovární budovy roku 1881 koupil Paul Neumark z Leedsu, v roce 1896 se spojil s firmou H. Beran a synové. V téže době koupili bratři Nathan a Josef Stiassny pro svoji textilku budovy při Mlýnské ulici. Potomci P. Neumarka rozšířili továrnu o sousední objekty firmy Schiinfeld a začali s přestavbou podniku, který přerušila I. světová válka. Meziválečný rozvoj dokládá rozsáhlá rekonstrukce v létech 1922-1925, kdy byla na Dornychu dokončena přádelna na mykanou přízi, tehdy jedna z nejmodernějších ve střední Evropě. Na přestavbách se podílel architekt Arnošt Wiesner. Do rozvoje podniku zasáhla krize v letech 1931 - 1936. Zlepšení hospodářské situace bylo přerušeno okupací, továrna se dostala pod německou správu. Na konci války byly oba závody ze tří čtvrtin zničeny. Předválečného objemu výroby bylo dosaženo až v říjnu 1948. V té době však již byla znárodněna firma Neumark (od r. 1946). V roce 1949 pak došlo i na firmu Stiassny. Obě továrny se staly součástí Moravskoslezských vlnařských závodů. V říjnu 1949 z nich byl vytvořen samostatný národní podnik LANUS, který nesl od 1. 12. 1949 název Vlněna, závod 1. Jeho budovy sloužily jako výrobní objekty až do roku 1996.

Zanedlouho zřejmě dojde k definitivnímu zániku komplexu budov Vlněny na Přízové. A s ním opět ubude něco z hrdé textilní historie industriálně dravého Brna závěru 19. století, kdy se mu přezdívalo moravský Manchester…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.