Soumrak výzkumu v rámci společenských věd?

13. 11. 2007 – Marek Peška

V pátečních Lidových novinách mne zaujal krátký článek „Humanitní fakulty se bouří“, který informuje o dopise poslaném děkany osmi filozofických fakult v České republice předsedovi vlády a zároveň předsedovi Rady vlády pro výzkum a vývoj Mirku Topolánkovi. Jádrem dopisu je stížnost na přezíravý postoj k humanitním a společenským vědám a zvláště nesouhlas s tím, že společenské a humanitní vědy byly vyňaty ze seznamu oblastí, které budou podporovány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.Je otázkou zda je to jen ojedinělá záležitost, či počátek nějakého dlouhodobějšího trendu naší nové vlády. Situace ve společenských vědách se po roce 1989 jen pozvolna měnila, napravit 40 let cenzury, omezování a likvidace největších talentů není z dnešního pohledu vůbec jednoduché. Tyto změny v 90. letech kopírovalo i pozvolné zvyšování prostředků investovaných do společenských věd, které se již po roce 2000 dostaly na rozumnou úroveň. Dokladem těchto změn jsou nové fakulty, velkorysé výzkumné záměry a centra základního výzkumu při univerzitách ...Společenské a humanitní obory jsou významným nositelem naší kultury a vzdělanosti, takže, dle mého názoru, na ně nelze nahlížet jako na nějakou „nadstavbu“, jak to bylo v nedávné minulosti. Uvidíme jak se situace bude dále vyvíjet, optimismus zdá se není příliš na místě, hlavním „úkolem“ celé dnešní Evropy je předehnat ekonomicky spojené státy (nám stačí dohnat Evropu) a k tomu asi humanitních věd není třeba. Za vše mluví zastoupení inženýrů v našem parlamentu a vládě. S technokratickými a přezíravými názory podobných lidí se setkáváme takřka denně při ochraně památek, takže na celé věci vlastně není nic překvapivého...


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.