Jak se rodí legenda…

09. 11. 2007 – David Merta

Před necelými dvěma měsíci byla v Brně na Jakubském náměstí uvedena do provozu „Zlatá studna“. Studna, v dnešním podání spíše kašna se nachází na křižovatce Kozí, Jezuitské a Běhounské, proti presbytáři kostela sv. Jakuba. Zlatá studna je někam do těchto míst podle písemných pramenů situována již od polovina 14. století. Z pohledu pozitivistického se v tomto případě projevilo jedno úskalí. Při rekonstrukci znovuobjevené studny v roce 2000 bylo ze základového dubového věnce roubení studny získáno datum ukotvující výstavbu studny do poslední třetiny 17. století. Je teoreticky možné, že studna nahradila onu zmiňovanou studnu starší, ale…Z archeologického výzkumu doprovázejícího rekonstrukci Jakubského náměstí se podařilo odkrýt studnu vyzděnou z maloformátových cihel, která byla zasypána někdy kolem roku 1450. Tato studna se nacházela poněkud jihozápadněji, před nárožím Běhounské, respektive jejím ústí do Jakubského náměstí. O této studni bychom opravdu mohli uvažovat, že je onou v archivních pramenech zmíněnou „Zlatou studnou“. Takže závěrem můžeme konstatovat, že ono tradiční označení převzala studna mladší a to až v souvislosti se svým znovuzprovozněním v roce 2007. O motivech figurální výzdoby, které snad mají svůj původ v Persii (to jsem se dočetl v denním tisku) asi až někdy jindy.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.