Laboratorní hlasatel: konzervace dřevěných nálezů

20. 05. 2024 – Lenka Kosová, Gabriela Ondříková

I když jsme se dlouho neozvaly, to neznamená, že se u nás nic neděje. Rády bychom vám představily další dokončenou práci v naší laboratoři. Jedná se o dřevěné nálezy pocházející z různých archeologických výzkumů, které probíhaly v posledních letech.  Konkrétně z brněnského výzkumu na ulici Veselé před výstavbou Janáčkova kulturního centra, dále z Veselí nad Moravou a v neposlední řadě z Havlíčkova Brodu.

Mezi nálezy se objevují jak talíře, tak unikátní dřevěná poklička, spousta kolíků, pár vařeček, dřevěný kříž s červeným nátěrem a v neposlední řadě již mnohokrát zastoupené loubky z misek.

Dřevěné předměty byly po převozu do naší laboratoře očištěny, nafoceny a poté desinfikovány. Vzhledem k jejich množství a tomu, že zde máme ještě spoustu jiné práce, byly tyto nálezy konzervovány mnohdy s větším časovým odstupem od jejich vyzvednutí ze země.  U většiny nálezů konzervace probíhala postupným vyměňováním vody za Polyethylenglykol. Po zkonzervování se na mnohých nálezech ukázaly druhotné zásahy, jako jsou například stopy po ohoření.
Odlišnou konzervaci podstoupil dřevěný kříž, kde bylo nutné vyřešit konzervaci kombinovaného materiálu (dřeva a barevného kovu) a navíc zachovat barevný nátěr.  Nakonec bylo přistoupeno k postupné výměně vody za etanol a následnému nasycení Solakrylem.

Myslíme si, že se píle a práce vyplatila, a i když mnohdy konzervace trvá dlouho a cesta ke konci mizí v nedohlednu, výsledky stojí za to.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.