Neznámý hrnčíř ze Starého Brna

28. 04. 2024 – Lenka Sedláčková

Jeden z drobných, ale zajímavých objevů v rámci loňské rekonstrukce teplovodní sítě na Starém Brně se podařilo učinit ve východní části Mendlova náměstí. Dnes se zde nachází proluka a dočasné parkoviště pro nemocnici u sv. Anny, původně zde ale stávala zástavba, která lemovala tradiční cestu spojující Staré Brno s vlastním městem.

Na dvorku jednoho z domů (na mapách z pokročilého 19. a počátku 20. století se jedná o dům Měšťanská č. 21) bylo poněkud překvapivě z odpadních vrstev získáno určité množství hrnčířského výrobního odpadu.

Vedle režné keramiky, která měla být s jistotou později opatřena polevou (glazurou), v některých případech snad i malbou, se podařilo získat i několik hrnčířských podložek – v etnografické literatuře nazývaných jako „kredle“. Tyto speciální podložky ve tvaru „muří nohy“ sloužily k prokládání hrnčířských výrobků v peci, aby se jednotlivé výrobky při výpalu neslepily.  Kromě zlomků kuchyňské a stolní keramiky byly mezi hrnčířským odpadem zjištěny i výrobky kamnářské (kachle).

Vlastní hrnčířská pec zjištěna nebyla, lze ji však předpokládat někde v blízkém okolí. Získané nálezy, stejně jako stratigrafická situace naznačují, že blíže neznámý hrnčíř v těchto místech pracoval někdy v období 2. poloviny 17. století až v 18. století.

Unikátnost nálezu jistě dokreslí i fakt, že z Brna známe prozatím jen dvě lokality, kde je s jistotou výroba keramiky doložena (Kapucínské náměstí a Veselá ulice), byť písemné prameny četné hrnčíře v Brně zmiňují již ve středověku. Pro mnohasetletou historii města Brna je to však pohříchu málo…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.