Archeologická expozice v želivském klášteře

23. 04. 2024 – Petr Duffek

V pátek 22. března proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované knihovny a také Galerie "Stará prelatura" v areálu želivského kláštera. V rámci rozsáhlého projektu došlo k obnově klášterní knihovny a rekonstrukci budovy barokní fary z poloviny 18. století. Objekt s výstavními prostory se stane součástí nového prohlídkového okruhu kláštera. V prostorách prvního patra jsou umístěny předměty ze sbírek želivského kláštera, které nainstalovala Jana Oppeltová z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V přízemí je umístěna galerie pro krátkodobé výstavy a také archeologická expozice.
Vystaveny jsou zde převážně nálezy z archeologických výzkumů v areálu kláštera. Výzkumy v Želivě probíhaly již ve 30. letech 20. století, kdy Ladislav Kopáč z humpoleckého muzea zkoumal mladohradištní pohřebiště v okolí budovy fary. Systematické archeologické výzkumy a stavebněhistorické průzkumy byly v Želivě realizovány až po pádu komunistického režimu a návratu premonstrátů v 90. letech 20. století. Jejich nejdůležitějším zjištěním bylo odkrytí a dokumentace románské a gotické stavební fáze konventního chrámu a budov konventu. Tyto výzkumy vedli manželé Thomovi z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Od roku 2007 zde další výzkumy realizovala společnost Archaia Brno. V roce 2022 bylo v rámci archeologického výzkumu při výstavbě toalet pro návštěvníky u západního křídla konventu nalezeno torzo pece teplovzdušného vytápění z 12. století.
Expozici doplňují nálezy pravěkých a středověkých artefaktů učiněné amatérskými spolupracovníky v okolí Želiva.
Expozice budou pro veřejnost zpřístupněny od 13. dubna.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.