Konference Medieval Europe 2007

14. 09. 2007 – David Merta

V týdnu od 3. do 8. září jsme se zúčastnili konference Medieval Europe Paris 2007 v sekci Archéologie de l'espace urbain. Navázali jsme tak na účast na předchozím ročníku ve švýcarské Basileji, stejně jako tam jsme byli i nyní jedinými aktivními účastníky z českých zemí. V sekci bylo předneseno na 40 referátů, z toho dva byly naše: Rudolf PROCHAZKA Urbanisation of high-medieval Moravia during the 13th century and contribution of archaeology a Peter HOLUB, David MERTA, Marek PESKA, Rudolf PROCHAZKA Changes of town architecture in Brno during the Late Middle Ages. Druhý jmenovaný podnítil diskusi na téma změna technologie výstavby měšťanských domů v Evropě ve 13. století. Zazněly takřka shodné názory na to, že situace je shodná nebo obdobná v Anglii, Itálii - Federico MARAZZI (Univ Napoli), Norsku - Petter MOLAUG (Norvegian Institut for Cultural Heritage Research), Švédsku - Stefan LARSSON (Swedish National Heritage Board Archaeological Excavations Department, Lund) a Německu, respektive hanzovních městech. Tento jev našince udiví přinejmenším v Itálii. Doufáme, že diskuse na dané téma bude nějakou formou pokračovat i nadále. Konference jsme využili k šíření povědomí o Forum Urbes Medii Aevi. Případnou účast na příštím ročníku FUMY přislíbil Jerzy Piekalski a Mathias Untermann, tak uvidíme. Konference probíhala v prostorách Istitut National d´Historie de l´Art – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Doprovázena byla každý večer recepcí. Zúčastnili jsme se dvou, v Hôtel de Sully, kde sídlí Centre des Monuments nationax a v Thermes de Cluny – sídlo Musée national du Moyen Age.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.