Sondy v zámeckém zahradnictví v Lednici

21. 03. 2024 – Miroslav Dejmal

Již v roce 2016 jsme měli realizovat sondy v zámeckém zahradnictví v Lednici. Na místo jsme nakonec vyrazili až teď v listopadu. Zjišťovací sondy byly realizovány v rámci záměru obnovy a přestavby zahradnictví. Obecně známou informací je fakt, že část dnešních zámeckých zahrad, a i samotné zahradnictví se nachází na místech zbořené části Lednice. Většinu zástavby a pozemků bývalé Dlouhé ulice kníže Jan Josef II. z Lichtenštejnu vykoupil v roce 1882 od tehdejších majitelů a nechal zde rozšířit zahrady zámku, a na jihovýchodním konci vybudovat nové zámecké zahradnictví. Odsunul tak pro sebe nežádoucí hospodářský provoz městečka dále od zámku a podstatně rozšířil zahrady. V současné době se v areálu zahradnictví nachází v různém stavu několik původních skleníků a jedna přestavěná budova. Našim úkolem bylo zjistit, jak dobře jsou pod současným terénem dochovány archeologické situace, a to jak co se týče zaniklých části zahradnictví, ze zbořené vesnice/městečka, tak v případně jejího staršího středověkého předchůdce. V celkem šesti realizovaných sondách se podařilo nalézt jak patrně zbytky starších skleníků, či pařenišť, tak relikty zástavby vesnice z období novověku a pozdního středověku. Překvapením byl nález pece z druhé poloviny 13. století, která nám poněkud překvapivě dokládá, že tehdejší vesnice zasahovala i tak daleko východním směrem od předpokládaného centra poblíž pozdějšího zámku. Z jedné se sond dokonce pocházejí nálezy z pravěku, konkrétně z doby bronzové. Podařilo se tedy doložit poměrně různorodé osídlení, které je dodnes dochováno hned pod dnešním povrchem. Všechny tyto informace budou využity při projekčních pracích a při případném plošném výzkumu.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.