Další zpráva z průběhu výzkumu na náměstí Svobody v Brně

06. 12. 2005 – Antonín Zůbek

V současné době stále pokračuje záchranný archeologický výzkum na náměstí Svobody, který souvisí s celkovou rekonstrukcí náměstí. Výzkum v prostoru odebraného tramvajového kolejiště a nově kopané kanalizace, o kterém jsme podali zprávu dříve, byl již ukončen. Od 23. listopadu probíhá výzkum na ploše, kde bude postavena nová kašna (severovýchodní roh náměstí, nedaleko od ústí ulic Běhounské a Kobližné). Zde se podařilo odkrýt část základového zdiva někdejší Merkurovy kašny. Ta byla vybudována na konci 17. století a vytrvala až do roku 1867, kdy byla zrušena. Její sochařská výzdoba byla přenesena na nádvoří Moravského zemského muzea (Muzejní 2a). Mezi četnými výkopy starých a nových inženýrských sítí se zachovalo mohutné souvrství odpadních a komunikačních vrstev. Ty se zde navršily během 13. století. Do jisté míry se tak vyrovnalo prohloubení terénu v severní části náměstí. Spodní úroveň souvrství dosahuje hloubky 2,50 m od stávajícího povrchu náměstí. Z vrstev jsou získávány zlomky keramických nádob, železných předmětů a zvířecích kostí. Nejaktuálněji výzkum zachytil zásypy středověké městské stoky. Pro Brno unikátní je objev vodovodního potrubí, které předběžně datujeme do 16. století. Jednotlivé části potrubí tvoří keramické roury. Jeho celé odkrytí a vyzvednutí stejně jako průzkum jmenované středověké stoky bude probíhat v nejbližších dnech.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.