Tajuplná Stará hora

29. 08. 2022 – Michal Bučo-Katarína Bučová Čerňavová-Alžběta Bedáňová

V minulom príspevku sme vás informovali o sídlisku prvých roľníkov pod Starou horou v Oslavanech. V priebehu výskumu však boli odhalené aj ďalšie skutočnosti ktoré nám približujú ich náboženské predstavy.
Ako vnímali svoj domov a život? Boli úzko spätí s prírodou a nepriazeň počasia mala pre nich určite omnoho väčší význam ako dnes pre nás. Modlili sa za úrodu, plodnosť či vzdávali hold svojim predkom? Výskum nám čiastočne odpovedá aj na tieto otázky, avšak skutočný obraz o neolitickom náboženstve ostáva stále zahalený hmlou.
 
Svojich mŕtvych pochovávali na nekropolách v blízkosti sídliska alebo priamo v jeho priestore. Presvedčili sme sa o tom aj pod Starou horou. Podarilo sa nám zachytiť hrob ženy a nedospelého jedinca. Na cestu ich nevyslali bez výbavy. Dieťaťu uložili k nohám zdobené nádoby a žene šperk vyhotovený z malých gorálkov. Boli vyrobené zo schránok morského lastúrnika s latinským menom Spondylus. Objavujú sa,i keď pomerne vzácne, práve v hroboch kultúry s lineárnou keramikou. Skutočnosť, že predmety z takej diaľky ukladali ako dary svojim nebožtíkom, dosvedčuje, že predstavám o posmrtnom živote prikladali veľký význam.
 
Za významný nález je možné pokladať zlomok antropomorfnej nádoby typu Svodín patriacej kultúre s moravskou maľovanou keramikou. Jedná sa o typ nádoby so ženským telom, ktorá v adoračnom geste nesie na rukách nádoby. Na aký účel slúžila, nie je dodnes jasné. Mohla byť využívaná pri náboženských obradoch vo forme úlitby. Uvažuje sa aj o kulte plodnosti alebo kulte predkov. Vo Svodíne sa totižto preukázala ich väzba na ženské hroby.
 
Záhadnou zatiaľ zostáva aj nádoba, usadená v malej jamke. Obsahovala totižto zuhoľnatené organické zvyšky, pravdepodobne rastlín a semien. Presný obsah ukážu výsledky analýz. Domnievame sa, že by sa mohlo jednať o formu obetiny, ktorá mala priniesť úrodu.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.