Na úbočí Starej Hory - Oslavany

29. 08. 2022 – Michal Bučo-Katarína Bučová Čerňavová-Alžběta Bedáňová

Stráň pod Starou horou v Oslavanech mení svoju tvár. Onedlho v tomto priestore vyrastie nová štvrť, ktorá poskytne domov mnohým novým obyvateľom mesta. Spoločnosť Winning Estate prichádza s projektom, ktorý má za ciel prepojiť historickú časť mesta s výhľadom do údolia rieky Oslavy. Netušili však, že toto miesto malo vynikajúci sídlištný potenciál už pred viac ako 7000 rokmi. V dobách, keď sa na našom území prebiehala kultúrna revolúcia, sa aj na úbočí Starej hory začali usádzať prví roľníci. Vďaka prebiehajúcemu záchrannému archeologickému výskumu začíname objavovať ich príbeh a je naozaj o čom rozprávať.
 
Prví osadníci putujúci po brehu Oslavy sa možno zastavili práve v týchto miestach s výhľadom na meandrujúcu rieku. Pláne a remízky poslúžili ako pastva pre dobytok a zároveň poskytli priestor pre drobné políčka. Začali si stavať obydlia, sýpky a zásobné jamy. Pod Starou horou sa zachovali jamky po stĺpoch dlhých domov, rozsiahle hliníky, v ktorých ťažili hlinu na ich stavbu a výrobu keramiky, obilné/zásobné jamy a množstvo ďalších sídlištných objektov. Aby sa chránili pred nebezpečenstvom, svoj domov si ohradili priekopou hlbokou skoro 2 metre s minimálnym priemerom až 84 m. Ľudia, ktorí tu žili využívali možnosti, aké im okolitá príroda poskytovala. Lovili vysokú zver a jej a parožie spracovávali na nástroje. Objavili aj blízke skalné výchozy, kde ťažili kameň na výrobu zrnotierok. Ich zlomky ale aj celé kusy hojne nachádzame na výskume. Oslavanský pieskovec sa postupne dostával aj za hranice okresu. Ostatne, sú z neho vyhotovené aj stĺpy na zámku. V priebehu časov bohatli na obchode nadväzovali kontakty s blízkym okolím ale aj ďalekými krajmi. Dovážali silicity na výrobu štiepanej industrie (rohovec typu Krumlovský les ale aj radiolarit zo Západných Karpát). Vyrábali z nich predmety dennej potreby: nože, drásadlá či rôzne čepieľky. Keramické nádoby boli zdobené motívmi typickými pre danú dobu a oblasť no zároveň sa objavuje aj vzácny vplyv výzdoby z východného Slovenska. Aký však bol život ľudí, ktorý sa tu usídlili. Čo jedli? Aké zvieratá chovali a aké plodiny pestovali? Na tieto ďalšie otázky sa pokúsime odpovedať pri spracovávaní výskumu.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.