5.etapa záchranného výzkumu na Vlněně v Brně a pozvánka na komentovanou prohlídku

16. 06. 2022 – Hynek Zbranek

Od začátku května probíhá už 5.etapa záchranného archeologického výzkumu v areálu bývalém továrním komplexu Vlněna v Brně mezi ulicemi Dornych, Přízová a Mlýnská. Výzkum provádíme opět společně s Ústavem archeologické památkové péče v.v.i. V současné době proběhla skrývka na pozůstatky industriálních budov z 2. třetiny 19. století (OBR 1-5). Budovy byly soustředěny kolem nepravidelného dvora. Budovy na východě přiléhaly ke Staré Ponávce a na jihu ke Svrateckému náhonu. Tovární areál se postupně rozrůstal. Výzkumem byl dosud odkryt relikt továrny Adolfa Poppera, včetně původních podlah, zdiv, a také kotelny, kde byly umístěny parní kotle (OBR 6-9). Adolf Popper získal roku 1853 jednoduché tovární oprávnění k výrobě vlněného zboží a na Dornych č. 29 přenesl svou výrobu z Bučovic v roce 1868 a podnikal zde v letech 1868-1877. Následně továrnu využil další podnikatel Karl Haball, ten zde podnikal mezi léty 1876-1887. Vyráběl od roku 1869 v Brně- Zábrdovicích vlněnou přízi, následně výrobu přenesl na Dornych č. 29. Další majitele se prozatím nepodařilo dohledat. Areál byl dále využívána a přestavován a jeho demolice proběhla v roce 2016. V současnosti prováděná 5. etapa záchranného archeologického výzkumu v bývalém továrním komplexu Vlněna v Brně doplňuje největší industriální archeologický výzkum v České republice, který byl kdy realizován (na ploše více než 30 000m2). Výzkum zde s přestávkami probíhá od roku 2016.
 
Překvapením je nález nejméně dvou protileteckých krytů z 2. světové války, patrně z roku 1944 (OBR 10-13). Jedná se o jednoduché klenbové chodby betonové. Kryty mají dva vchody, u každého vchodu bylo na jednu stranu schodiště a na stranu druhou rampa (kvůli snášení nosítek). Zachycen byl i jeden nouzový výlez z krytu. Odkryta byla varianta s přímými chodbami i s lomenými chodbami. Více informací http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_protilet_kryty_brno.html.
 
V jihozápadní rohu plochy, v místě nejblíže soutoku Staré Ponávky a Svrateckého náhonu byly prozatím odkryty kamenné základy patrně budovy mlýna, včetně reliktu podlah. Mlýn je zde zmiňován již od 13. století a měl až deset kol (OBR 14-16). Druhotně nalézáme mlýnské kameny v základech mladších zdiv. Mlýn zde fungoval minimálně do třicetileté války. Podrobněji budeme o nálezech z prostoru mlýna referovat později, v současnosti se soustředíme na relikty industriálních provozů.
 
Ve spolupráci s TIC Brno Vás srdečně zveme na exkurzi na záchranný archeologický výzkum ve dnech 18.6. a 22.6. 2022. Jedná se o unikátní příležitost spatřit relikty industriální archeologie brněnského „Manchesteru“ a civilní ochrany z 2. světové války v Brně.
 
Rezervace
 
Nabídka brigády
Nabízíme brigádu na záchranném archeologickém výzkumu na Vlněně- nástup ihned, odměna 120-140 kč viz leták (OBR 17).

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.