Barbora Celjská v Brně ...

06. 09. 2007 – David Merta, Marek Peška

Při záchranném archeologickém výzkumu v ulici Jakubská se podařilo odkrýt část podlahy v jednom ze dvojice středověkých domů. Podlahu tvořenou čtvercovými pálenými dlaždicemi můžeme obecně datovat do novověku. Pozoruhodné na ní je druhotné použití dvou dlaždic nesoucích erb Barbory Celjské (1390-95 – 11. července 1451), jinak manželky českého a uherského krále a římského císaře Zikmunda Lucemburského. Dalším významným nálezem je zlomek prořezávaného kamnového kachle, který představuje torzo rytíře v plátové zbroji s kolčí helmou a štítem opatřeným erbem jednoocasého lva. Jedná se o pozůstatek tzv. rytířských či turnajových kamen, které mají svůj původ obecně odvozován v dvorském prostředí budínského hradu – sídle císaře Zikmunda. Můžeme se tedy domnívat, že některý z domů v Jakubské ulici využívala při svých pobytech v Brně po boku svého manžela i císařovna Barbora případně jejich dcera Alžběta. Drobným podnětem může být list Zikmunda ze 13. listopadu 1420, který psal z Velvar do Brna: Zikmund, král český, etc., potvrzuje purkmistru a radě města Brna příjem listu poslaného v tomto poslu, děkuje jim za prokázanou věrnost, kterou mu po všechen čas prokazovali, napomíná je, aby se nedali polekati, jestli jim něco donese nebo napíše, co by bylo proti němu, jak to wiklefisté činí, poroučí jim do zvláštní přízně svou dceru a nabádá je, aby na město dávali dobrý pozor. Další je na historicích aby popátrali v archívech a zjistili případné další podrobnosti…

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.