Svatý Jeroným z Leitnerky

30. 09. 2021 – Lenka Sedláčková

Stále s přestávkami probíhající výzkum pod Provaznickým vrškem v Brně (na rohu ulic Kopečné a Leitnerovy) přináší stále nové a zajímavé objevy.

V kontextu dnešního výročí úmrtí sv. Jeronýma (cca 347 – 30. září 420 n. l.) vám s potěšením můžeme představit první brněnský kamnový kachel zpodobňující právě tohoto neobyčejného světce.

Ústředním motivem je sedící postava oděná do kardinálského roucha s typickým kloboukem, jenž vytahuje trn z tlapy lva. Celá scéna je umístěna v erbu. Právě kardinálský oděv a lev patří k atributům sv. Jeronýma, které se od 2. poloviny 14. století objevují i v našem prostředí (dříve byl převážně zpodobňován jako kněz s knihou). Scéna odkazuje k příběhu, který měl sv. Jeroným prožít během svého asketického života v chalkidské poušti, byť se jedná o příběh přejatý z jiných legend. Lev byl zachráněn a stal se Jeronýmovým přítelem J

Kachel byl získán z raženého sklípku (tzv. lochu), který byl zasypán materiálem z 2. poloviny 15. století. V českém a moravském prostředí se prozatím jedná teprve o šestý (?!) exemplář s vyobrazením sv. Jeronýma, v Brně se s ním setkáváme poprvé. A zdá se, že v získaném materiálu budou svatojeronýmské kachlíky minimálně dva.

Za ikonografické určení představeného kachlíku samozřejmě děkuji kolegyni Ireně Loskotové.

Pro zájemce o problematiku sv. Jeronýma lze doporučit v letošním roce vydanou knihu:  SLEPIČKA, Martin. Úcta k svatému Jeronýmovi v českém středověku. K 1600. výročí smrti církevního otce svatého Jeronýma. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2021


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.