Cihelna Termesivy - Obchvat Havlíčkova Brodu ve světle industriální archeologie

23. 09. 2021 – Jakub Těsnohlídek, Renata Neumannová

Díky stavbě JV obchvatu Havlíčkova Brodu jsme se letos v zimě ještě jednou vrátili na plochu bývalého pracovního tábora Štrauchovna u Termesiv, o kterém jsme vás již informovali:
Z průzkumu historický map bylo jasné, že druhoválečný lágr nebyl první zástavbou v tomto místě a že v polovině 19. století krátce existovala v záhybu silnice z Brodu do Termesiv jednotraktová samota, nicméně vzhledem k absenci popisu i toponyma ji před výzkumem nebylo možné blíže specifikovat.
Plošná skrývka odhalila, že se jednalo o trojkanálovou cihlářskou pec o rozměrech 6x5 m, vybavenou nevyzděnou předpecní jámou o velikosti 2x4 m. Topné kanály o délce 5 m byly široké přibližně 40 cm, dochovaly se do výšky 30 cm a v prostoru topeniště byly zúženy na šířku 25-30 cm. Vnitřní povrch kanálů byl poškozen žárem při výpalech stavební keramiky. Stěny topných kanálů i obvodové základy pece byly v jádru vystavěny z kamene a poté obloženy cihlami a fragmenty ploché střešní krytiny, přičemž se často jednalo o nepodarky. Základy pece byly odvlhčeny jednoduchými cihlovými drenážemi, které odváděly spodní vodu dále po svahu.
Cihelna je poprvé zachycena na Císařském otisku stabilního katastru r. 1838 (zde i s vyznačeným hliníkem), ovšem velice záhy zaniká a nejpozději od 70. let 19. století je parcela vedena jako prázdná. Její krátkou existenci bychom teoreticky mohli spojit s potřebou produkce cihel pro výstavbou nedalekého panského dvora Julianov (Juliánov, Juliin dvůr), který byl založen někdy ve 30.-40. letech 19. století. Pojmenován byl podle Julie von Kaufmann, první manželky Evžena Sylva-Tarouccy-Unwerth, jenž byl majitelem polenského panství (vč. Termesiv) od r. 1822. Velký čtyřstranný dvůr o rozloze 100x90 m byl postaven v mělkém údolí jižně od Termesiv, 500 m východně od cihelny.
Z hlediska produkovaného zboží nebyly zachyceny žádné značené výrobky, pouze cihly s otisky z průběhu sušení, ojediněle cihly s otisky zvířecích tlapek a v menším množství také plochá střešní krytina – bobrovky.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.