Brno - Žabovřeská ulice

22. 06. 2021 – Hynek Zbranek

S dalšími stavebními pracemi na ulici Žabovřeské pokračoval i archeologický záchranný výzkum. Během výkopových prací pro novou kanalizaci u stávajícího vodárenského objektu bylo odkryto zázemí staršího vodárenského objektu. Bohužel vzhledem k typu výkopových prací- otevřený výkop bez pažení, byly dokumentovány pouze bezpečně dostupné archeologické situace. Zachycený vodárenský objekt měl v podzemí mohutnou betonovou nádrž na vodu, nad kterou se nacházelo technické zázemí, včetně dvou vstupů do nádrže. Nádrž byla potrubím napojena na mlýnský náhon. Tomuto vodárenskému objektu v těchto místech předcházely starší budovy patřící k mlýnu. Starší objekt na pravém břehu mlýnského náhonu je viditelný ještě například na katastrální mapě z roku 1903, ale již na fotografii z roku 1905 je viditelná nově postavená budova přiléhající přímo k mlýnu. Z této budovy se nám podařilo získat kovový rám okna viditelný i na fotografii z roku 1905. V rámci výkopových prací bylo zachyceno i základové zdivo těchto budov. Vlastní nejmladší mlýnský náhon o zatím zachycené šířce min. 3 m byl vyzděný částečně z cihel a v místě napojení nádrže byla mladší konstrukce provedena z betonu (včetně dna). Pod cihelným zdivem náhonu byl zachycen kamenný podklad a dřevěné piloty datované na počátek 19. století. Zachyceny byly i piloty patrně ze starších fází náhonu.

Pod dnem nejmladšího náhonu z hloubky 5-6 m pod současným povrchem byla získána kolekce více než 50 ks dřevěných prvků. Jednalo se o velké dřevěné piloty, ale také dřevěné prvky se zádlaby a dalšími tesařskými spoji (polodrážka, pero a drážka, čepy). Prvky byly dendrochronologicky datovány od počátku 16. století (1480+, 1505) do 19. století (1818+). Přičemž nejstarší písemná zmínka o mlýnu je z roku 1357. V rámci dendrochronologických dat lze vysledovat, že zachycené konstrukce měly více fází (konstrukcí?) a nejpočetnější soubor včetně mohutných dřev se zádlaby spadá do 1. třetiny 18. století (cca do roku 1705-1735). Bohužel konstrukci v hloubce cca 6 m nešlo vzhledem k výkopu bez pažení dokumentovat in situ. Lze jen odhadovat účel konstrukcí např. pilíře mostu, konstrukční prvky k mlýnskému kolu (pro hřídel kola). 

Práce na nové kanalizaci budou dále pokračovat, tentokrát již v paženém výkopu. Čeká nás dokopání mlýnského náhonu a vlastní objekt mlýna. O dalších výsledcích vás bude rádi informovat.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.