Studna na zámku v Červené Řečici

07. 05. 2021 – Miroslav Dejmal – Petr Duffek– Martin Košťál – Jakub Šimík

V souvislosti s výzkumem, který realizujeme na zámku v Červené Řečici, byla zkoumána i zaniklá, zasypaná studna, která se dnes nachází v koutovém přístavku na prvním nádvoří. Studna samotná vznikla asi již v 15. století, kdy se nacházela v prostoru nádvoří, chráněná obvodovou hradbou. Zánik studny můžeme spojit s požárem z roku 1761 a následnou rozsáhlou rekonstrukcí zámku. Samotná studna poskytla opravdu mimořádnou kolekci nálezů právě z druhé poloviny 17. století. O těch ovšem až příště. Teď se krátce zmíníme o samotné studni. Ta je kamenná a podařilo se nám ji dozkoumat do hloubky 9 m. Přičemž posledních několik metrů jsme museli vyčerpávat vodu. Svrchní část byla zúžena a opatřena i cihelným vynášecím pasem. K tomu došlo při výstavbě raně barokní budovy vstupního severovýchodního křídla, které vzniklo v 50. letech 17. století. Studna po ztrátě své funkce byla využita jako odpadní jímka. Krom klasické kreslené a fotografické dokumentace, pořizované během exkavace, jsme ve spolupráci s Martinem Košťálem, kterému děkujeme za ochotu, zdokumentovali i zdivo studny, což bylo pro její hloubku, málo světla a stísněný prostor technickou výzvou. Výsledek se naštěstí zdařil. Největší dík, ovšem patří všem, kteří se podíleli na exkavaci studny a hlavně těm, kteří byli ochotní se spustit dolů…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.