Vranov

18. 02. 2021 – Miroslav Dejmal

Na podzim jsme se trochu více vyskytovali v Podyjí. Krom Bítova, o kterém jsme referovali minulý týden, jsme realizovali i drobnou sondáž na Vranově. Vranovský zámek také patří mezi naše nejpřednější památky. Původně se snad jednalo o pohraniční hradisko a první zmínka je k roku 1100. Nicméně pro toto období neexistují z areálu žádné nálezy. Vranov se opět v písemných pramenech začíná objevovat až po roce 1221. Šlo o důležitý zeměpanský hrad, který se až v roce 1323 dostává definitivně do rukou šlechty. Středověkou podobu Vranova známe jen velice málo. Hodně byla změněna během pozdějších přestaveb.
Naše sondáž měla velice specifický charakter. Jejím úkolem bylo odhalit původní úroveň terénu na terase před kaplí a ověřit průběh kanalizací. Celé místo se totiž potýká s vysokou vlhkostí a špatným odvodem vody. Což narušuje i již opravené úseky zdiva. Výzkumem se podařilo zjistit, že celá terasa byla uměle zvýšena ve 20. století. Což může za četné problémy. Při opravách v druhé polovině 20. století byla také narušena a zaslepena i původní kanalizace, což má za následek vlhnutí a zasolovaní zdiva kaple. Z hmotných nálezů se podařilo nalézt keramiku z 19. století. A to včetně zlomků luxusního porcelánu. Výzkum tedy ke starším dějinám areálu moc nepřispěl. Ale i takové výzkumy jsou potřebné, jelikož dokáží pomoci v obnově a údržbě památkově cenného areálu. Doufáme, že se na Vranov v budoucnu někdy vrátíme a trochu více poodhalíme jeho historii. Už teď máme nějaké plány, kde začít….


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.