První objevy nového roku...

11. 01. 2021 – Lenka Sedláčková

Po vánočním odpočinku jsme se opět vrátili na tzv. Římské náměstí v Brně, abychom nyní již v hloubce cca -9 m od nynějšího povrchu „dozkoumali“ 4 odpadní jímky. Dna jímek se nám podařilo dosáhnout jen u tří z nich (cca 8,5 m od předpokládaného původního středověkého terénu), a tak pod základovou deskou zůstane i něco pro budoucí generace...

Je to sice v posledních příspěvcích o tomto výzkumu již trochu klišé, ale opět nám přibylo několik banánových beden nálezů, což jen znovu potvrzuje skutečnost, že jímky patří k důležitým “zdrojům” nálezů hmotné kultury, na jejichž základě lze nahlédnout do života obyvatel středověkého, ale i novověkého města Brna. Jako vždy se jedná převážně o keramiku, zvířecí kosti, sklo, ale například i množství vaječných skořápek, získány byly dokonce i vzácně se dochovávající útržky textilu. Jeden nečekaný nález nás ale přeci jen překvapil. Ze zásypu jedné z jímek byla vyzvednuta lidská lebka. Vzhledem k absenci dalších kosterních ostatků, zvl. spodní čelisti i krčních obratlů, lze soudit, že lebka byla do jímky “pouze” přemístěna odjinud, a to někdy v průběhu 15. století. O tom, jak se lebka do jímky dostala, se můžeme ovšem jen dohadovat…

Výzkum na tzv. Římském náměstí je nyní ukončen. Další objevy však budou jistě pokračovat i při zpracování…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.