Co se letos dělo v podzemí pod Solniční ulicí?

22. 12. 2020 – Antonín Zůbek

Již déle než rok probíhají na Solniční ulici v Brně stavební práce spojené s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Velká část zemních prací se letos odehrávala pod povrchem komunikace, v hloubkách od 4 do 8 m. Také při nich zajišťuje naše společnost archeologický výzkum a to formou odborného dohledu a dokumentace přítomných situací. Nejhlubší štoly jsou raženy v úrovni hranice čtvrtohorních a třetihorních sedimentů, ale i v této hloubkce se potkáváme s historickými objekty. Jde především o segmenty příkopů středověkého a novověkého opevnění města, na České ulici byly navíc dokumentovány relikty mostů, jimiž byly překlenuty (viz Zápisníček z 24. 6.). Aktuálně v adventním čase byly v ražbě před hotelem Slavie dokumentovány základy půlválcové bašty, tzv. Weisser Pulwer Thurm, vestavěné někdy v 2. polovině 15. století do severozápadního nároží parkánové hradby. Zdivo bylo založeno na dřevěných pilotách, proto jsme s nadějí očekávali, že by odebrané dendrochronologické vzorky mohly přinést upřesnění doby vzniku bašty. Nakonec se tak ovšem nestalo, poněvadž všechny prvky byly vyrobeny ze dřeva olší, které nejsou k tomuto způsobu datování příznivé. Vedle reliktů opevnění jsou v ražbách často registrovány původní kanalizační štoly. Nejstarší pochází z 2. poloviny 17. století, většina však náleží ke kanalizační síti vybudované v 19. století.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.