Zimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

08. 12. 2020 – Lenka Sedláčková

Neuběhly ani tři týdny a znovu jsme se vrátili na tzv. Římské náměstí v Brně, abychom pokračovali ve výzkumu 4 odpadních jímek, nyní již v hloubce cca -6 m od nynějšího povrchu. A ani tentokrát jsme se po dalších 2 m na jejich dna “nedokopali”…

Kvalitní, především však relativně stabilní sprašová hlína umožnila našim předkům kopat odpadní jámy a jímky do úctyhodné hloubky (nyní jímky dosahují hloubky cca 6,5-7 m od původního terénu), aniž by tyto jámy musely být zpevněny dřevěnou konstrukcí, i když zbytky výdřevy jejich stěn také někdy výzkumem zachycujeme.

A co nás v této etapě nejvíce zaujalo? Kromě opět velkého množství keramického, byť střepového materiálu, ale i zlomků skleněných nádob, to byla především jedna z kruhových jímek, která měla v hloubce cca 5 m ve svých stěnách vyhloubené dva protilehlé výklenky v délce 2 m a výšce min. 1,8 m. A k čemu mohly tyto “výklenky” sloužit? Pravděpodobně rozšiřovaly objem odpadní jímky, přičemž získaná hlína z jejich hloubení jistě posloužila při stavbě či opravě některého z dřevohliněných domů.

A protože se pomalu blížíme úrovni dna stavební jámy, ta příští etapa výzkumu bude již opravdu poslední…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.