Podzimní výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

23. 11. 2020 – Lenka Sedláčková

Po letní etapě výzkumu (https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=1103)  jsme se na začátku listopadu opět na krátko vrátili do nyní již o 2 m hlubší stavební jámy v zázemí dnešní parcely domu Orlí 14.

Zde nás čekaly některé nedozkoumané jímky a odpadní jámy, a dokonce se pod novověkým sklepem objevily ještě další odpadní objekty. Tři starší jímky, předběžně datované do 2. poloviny 13. až 14. století, poskytly poněkud fádní a nijak výrazně zajímavý materiál, byť v množství několika banánových beden.  Z celkem osmi jímek se jako nejzajímavější, co do archeologických nálezů, ukázaly zvláště dvě jímky. Vedle již zde zmíněné jímky z 18. století (https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=1126), ze které i v této etapě bylo získáno obrovské množství keramických, ale i skleněných a fajánsových výrobků, nás mile překvapila jímka z období 1. poloviny 15. století, ze které bylo vyzvednuto na 3 desítky celých nádob a několik dalších beden střepového materiálu. Kromě překrásného kachle s motivem pelikána (https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=1128) stojí za zmínku několik pohárů zdobených radélkem, dále poháry s tzv. diamantovou a kolkovanou výzdobou, nebo pro brněnské prostředí prozatím ojedinělý nález tzv. trojbokého poháru, který je spíše typický pro lokality spojované s hornickou činností (např. Jihlava, Kutná Hora). Ze zásypu jímky bylo vyzvednuto i obrovské množství skleněných výrobků, včetně okenních terčíků.

Některé jímky dosahují hloubky více jak 4,5 m od předpokládaného původního terénu, přičemž jejich skutečnou hloubku zjistíme až po dalším zabezpečení stěn stavební jámy ve 3. hloubkové úrovni stavby, tedy cca -6 m od dnešního povrchu. Tak uvidíme, co nám letos Mikuláš nadělí! 

 


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.