Pútny odznak

19. 11. 2020 – Michal Bučo (Archaia Brno z.ú.) Aleš Hoch ( Múzeum Vysočiny Jihl

V predošlom príspevku sme vás informovali o unikátnych nálezoch zo srdca Třebíče - Karlovho námestia. Okrem nich sa však podarilo objaviť i jeden unikát. Je ním pútny odznak s vyobrazením sv. Egídia (Jiljího). Z prelomu 13.-14. storočia

Pútnictvo má hlboké korene v rôznych náboženstvách. V stredoveku však malo výnimočné postavenie. Dokonca aj obyčajný človek mohol podniknúť cestu viery a pokánia a navštíviť ďaleké kraje.  Od doby Konštantína Veľkého, ktorý nechal v 4. storočí na popud svojej matky Heleny vystavať chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme, nastáva jeho postupný rozmach. V nasledujúcich storočiach sa centrami zbožných návštev začínajú stávať aj domnelé, či skutočné miesta odpočinku svätcov (Apoštolov, mučeníkov či cirkevných otcov). Nachádzame viacero písomných dokladov z Českých zemí už od počiatku 11. storočia (Kosmova kronika) o tom, že púte sa vykonávali  aj do Palestíny či slávneho Santiaga de Compostela v Španielsku. Pamiatky na túto cestu vo forme pútnych odznakov sú na našom území veľmi vzácne. Dajú sa spočítať skoro na prstoch rúk. Pútnik si ich pripevňoval na viditeľné miesto, hornú časť odevu, brašnu či na klobúk, aby ho ochraňovali na ceste. Odznaky sa potom umiestňovali pod prah domu, do prameňov na očistenie vody, či iných miest.

Svätý Egídius (Jilí), patrón lovcov, žobrákov a chorých bol významný aj ďalším atribútom. Modlilo sa k nemu aj v prípade neplodnosti.

V tomto kontexte je zaujímavá  správa zo susedného Poľska. Pochádza z roku 1085 a píše sa v nej o úmrtí Vratislavovej dcéry Jitky, manželky Vladislava Heřmana. Dôležitý je však dodatok, že bola dlho neplodná, pokiaľ nevyslala svojho kaplána spolu s množstvom darov na púť do juhofrancúzskeho mesta Saint-Gilles-du-Gard. Nachádza sa tu práve hrob sv. Egídia ( Jiljího)

Často býva vyobrazený spolu s laňou. Legenda o jeho živote ho spojuje práve s týmto zvieraťom. Skrotil si ju, keď ako pustovník žil v jaskyni. Vizigótsky kráľ Flavius Wamba počas lovu prenasledoval ľan až k jaskyni. Keď jeden z jeho lovcov vystreli šíp, zasiahol Egídia. Ako odpustenie nechal kráľ vystavať kláštor Benediktínov, ktorí v jeho blízkosti neskôr nechali vystavať mesto Saint Gilles. V tomto príbehu však nachádzame zaujímavú podobnosť s Třebíči, ktorá bola rovnako vybudovaná Benediktínmi.

 

Zdroje:

Vadoc M. 2012: Stredoveké pútne odznaky. MUNI

Velímský T. 1998 “K nálezům středověkých putních odznaků v českých zemích. ”  Archeologia Historica 23:435-55.

Catholica.cz : http://catholica.cz/?id=4291

Kunera.nl : https://kunera.nl/kunerapage.aspx?From=Default


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.