JEDEN OSUD MUŽE, JENŽ STÁL NA ŠPATNÉ STRANĚ      

14. 11. 2020 – David Merta

Heinrich Toppler (* kolem roku 1340 v Rothenburg ob der Tauber; † 13. června 1408, tamtéž) byl radním císařského města Rothenburg ob der Tauber. Byl i opakovaně zvolen starostou města. Pod jeho vedením město získalo řadu hradů a venkovských statků v okolí a stalo se důležitou regionální mocností v jižním Německu.

Souběžně s rozšiřováním území císařského města také získal rozsáhlé nemovitosti, díky nimž byl jedním z nejbohatších občanů Rothenburgu. V Taubertalu, za městskými hradbami, nechal kolem roku 1390 postavit reprezentativní obytnou věž, tzv. Topplerschlösschen. Nakonec se Toppler stal obětí sporu s králem Rupprechtem a norimberským purkrabím. V nouzi se totiž Toppler obrátil o pomoc na sesazeného krále Václava IV. Poté, co byly zachyceny dopisy exkrále Václava městu Rothenburg, zahájil Rupprecht proti Topplerovi soud pro velezradu. Ten byl následně v roce 1408 zavřen v žaláři městské radnice a o několik měsíců později tam zemřel za divných okolností. A sepsal testament, který se dochoval a přináší tak svědectví…

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Toppler

http://www.heinrich-toppler.de/biografie/topplers-testament/index.html


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.