Nejkrásnější a nejstarší brněnský Pelikán

07. 11. 2020 – Lenka Sedláčková

Ještě než přineseme podrobnější report z pokračujícího výzkumu na Římském náměstí v Brně, nelze se s vámi nepodělit alespoň o jeden z čerstvě získaných nálezů. Jedna z jímek, kterou můžeme předběžně datovat do období 1. poloviny 15. století, poskytla cele dochovaný komorový kachel s překrásným motivem pelikána krmícího svá mláďata krví z vlastní rozdrásané hrudi. Jedná se o náboženský motiv – pelikán, jakožto symbol Spasitele, který svou obětí přináší lidem nový život. V brněnském prostředí není tento motiv neznámý, vždy se však jedná o vyobrazení v kruhovém medailonu, většinou v neglazovaném provedení. Datace těchto nálezů je ovšem poněkud mladší, až 2. polovina 15. století. Pelikán z Římského náměstí však zaujímá celý prostor čelní vyhřívací stěny a ve spojení s glazurou lze tento kachel považovat za luxusní výrobek, který v kompozici s dalšími exempláři musel být součástí překrásných a honosných kamen, které byly jistě chloubou některé z brněnských domácností. 


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.