Nález roku 2019 je v Břeclavi!

06. 11. 2020 – Miroslav Dejmal

Dnes byly vyhlášeny ceny NPÚ Patrimonium pro futuro 2020, které v několika kategoriích oceňují počiny na poli památkové péče, archeologie a obnovy památek. Tentokráte se nám opravdu zadařilo a krom ocenění osobnost památkové péče, které míří k našemu dlouholetému kolegovi Davidovi Mertovi, kterému gratulujeme, jsme obdrželi i cenu OBJEV ROKU 2019 za výzkum pod břeclavským zámkem. Ocenění si vážíme a jsme rádi, že mimořádnost této nálezové situace byla takto oceněna

A co jsme to tedy našli? V jedné místnosti pod břeclavským zámkem jsme postupně odhalili pozůstatek dřevohliněné hradby, zdejšího významného pohraničního hradu z 11. a 12. století. O Břeclavi jsme sice celkem záhy informováni z písemných pramenů, nicméně archeologických důkazů k její existenci bylo prozatím poskrovnu. Díky výzkumu víme, že počátky zdejšího osídlení můžeme datovat mezi léty 1043 až 1051. Tehdy vzniklo první osídlení na ostrově v řece, kde dnes stojí zámek. Ostrov byl asi i záhy opevněn (na přesnější datum ještě čekáme). Při stavbě opevnění byly do jeho základů pohřbeni tři, patrně muži. A to nejspíše jako tzv. základová oběť. Kromě lidských obětí byl k nim přiložen i meč. Navíc se jednalo o tzv. meč typu Ulfberth, kdy se jedná teprve o čtvrtý takovýto nález u nás.

Samotná hradba pak byla přestavěna na počátku 12. století, což odpovídá asi dalšímu opevňování hranice, kdy vzniká patrně i Mikulov a na dnešní rakouské straně hrady Falkenstein a Staatz. Sice nevíme kdy, ale někdy později celý hrad (hradisko), který tvořilo jen dřevo, hlína a trochu kamenní, shořela obrovským požárem. Kde se při hoření dostal vzduch, dřevo zaniklo a hlína se vypálila do oranžova. Naopak, kde došlo k hoření bez přístupu vzduchu, došlo k přeměně dřevěných prvků do podoby dřevěného uhlí. Právě tento fakt je na celé věci také unikátní, jelikož to nám umožnilo nahlédnout na způsob stavby těchto opevnění a navíc jej přesně datovat.

Samotný výzkum není samozřejmě zatím ještě vyhodnocen ani publikován. A jelikož půjde o vcelku náročnou práci, doufáme, že se nám podaří sehnat podporu z grantových prostředků. Bylo by jistě škoda takto unikátní situaci nepředstavit jak odborné, tak i laické veřejnosti. A jelikož je archeologie nekonečný proces poznávání, patrně začneme v Břeclavi na zámku další výzkum ještě tento rok. Sice nepůjdeme tak hluboko, ale uvidíme…
https://www.npu.cz/…/68419-ceny-patrimonium-pro-futuro-2020…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.