Výzkum na zámku Červená Řečice

24. 10. 2020 – Miroslav Dejmal - Petr Duffek

Od počátku září probíhá archeologický výzkum doprovázející rekonstrukci části areálu zámku v Červené Řečici. Samotný zámek má své počátky patrně někdy na konci 13. století. Přičemž není vyloučeno, že má staršího předchůdce. Pod dvěma nádvořími zámku bylo totiž v roce 1925 zachyceno pohřebiště z 12. století. To mohlo být hypoteticky součástí rezidenčního dvorce s možným kostelem. Od 13. století je hrad v majetku pražských biskupů. Do světských rukou se dostává až těsně před počátkem husitských válek. Ovšem kolo dějin se umí otočit a po porážce stavovského povstání se majiteli Řečice stávají opět pražští arcibiskupové.
Na otázky nejstaršího osídlení snad odpovíme později, až budeme realizovat výkopy pro kanalizaci. Prozatím jsme začali pracemi na přístupovém mostě, který je v jádru snad renesanční. Přičemž jsme snad zachytili i relikt původního gotického pilíře. Zkoumali jsme i val, který se částečně dochoval a původně vedl okolo celého zámku. Ten je opět asi renesanční a neměl žádnou složitější konstrukci. V interiérech jsme se vrhli na dokumentaci různě starých dlažeb, příček atd. Přičemž zaujme nález patrně potravinářské pece. Postupně tedy budeme skládat i mozaiku stavebního vývoje objektu. Na které spolupracujeme s Janem Beránkem z NPÚ. Zámek má od něho kvalitně zpracované SHP, nicméně jakmile se „šáhne“ do objektu, hodně věcí je jinak. O dalších výsledcích budeme pravidelně informovat.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.