Nové Sady

19. 10. 2020 – Michala Přibylová - Martin Fojtík

Několikaměsíční výzkum na Nových Sadech se nachýlil ke konci. O pravěkých nálezech z výzkumu jste si na jaře mohli přečíst pod tímto odkazem https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2970802713007578&id=141677505920127, V létě jsme se z parcely přiléhající k Titaniu posunuli ještě o jednu dál, na Nové Sady 31. I na této parcele pokračuje osídlení kultury s lineární keramikou, sporadicky se zde objevili i zástupci keramiky z doby bronzové. Pravěké osídlení v těchto místech ale vyznívá. Vrstva úrodné půdy, do níž se pravěké objekty zahlubovaly, se zde začala prudce svažovat a vymezila tak hrany terénní vyvýšeniny, na jejíchž svazích již pravěké osídlení nepokračuje. Její úbočí je naopak překryté mocnou vrstvou náplav. V nich už se nacházely pouze objekty pozdního středověku a novověku, užívané o staletí později obyvateli vsi Novosady. Novosadům se věnoval zápisníček, který si můžete připomenout zde https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2982440798510436&id=141677505920127. Tento poslední zápis z výzkumu se tedy bude věnovat zejména nejmladším nálezům z 19. - 20. století.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.