Z archeologa uhlířem

16. 10. 2020 – Jakub Šimík

V těchto dnech se nám naskytla možnost podílet se na dalším netradičním projektu. Na Staré huti u Adamova probíhá několikanásobná akce, během které je k vidění tavba železa a další řemesla v jejich, dnes již neprovozované, historické tvary. Součástí je i stavba milíře a výroba dřevěného uhlí potřebného pro výše zmíněnou tavbu. Letos jsme se ke vzniku takového milíře dostali i my, a to se svolením a vhodným proškolením uhlíře Dominika Tally. Ddůvod našeho zájmu byl zejména pořízení dokumentace celého stavebního procesu pro potřeby další vědecké práce.

Sledovat celou stavbu zpoza hledáčku fotoaparátu nám ale nestačí a přiložili jsme také ruku k dílu. Jak často se vám vlastně stane, že můžete stavět milíř, který ještě z nás viděla nanejvýš v pohádce Za humny je drak? Ani v archeologické praxi se vlastně s tímto fenoménem často nesetkáme. Tvoří doklady starší železářské produkce se v archeologických pramenech tu a tam vyskytují, doklady uhlířství máme na našem území zachyceny až z období novověku. Přitom je zřejmé, že tato řemesla spolu byla odpradávna spjata.

Pod Dominikovým dohledem jsme tak mohli na vlastní kůži poznat denní chléb minulých uhlířů. Nyní již milíř stojí a je připraven na zapálení, které proběhne v Josefovském údolí v sobotu ráno. Naše práce však ještě nekončí. Je potřeba zdokumentovat i proces výběru a rozbít milíře, které se budou odehrávat v následujícím týdnu. Doufejme tedy, že vše proběhne bez větších problémů a že se dílo podaří.

Časosběrné video je k vidění na našem Facebooku:

https://www.facebook.com/141677505920127/videos/802398627182283/


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.