Středověká vápenka na Římském náměstí v centru Brna

09. 10. 2020 – Marek Peška, Lenka Sedláčková

Díky systematickému výzkumu Brna se za posledních 30 let staly nálezy vápenných pecí v historickém jádru významným fenoménem. V jiných královských městech a to nejen v našich zemích, je podobných zařízení odkryto poskrovnu a v Brně jich máme více než 20. Poslední objev byl učiněn v létě na Římském náměstí v rámci začínající dostavby jednoho z domů z ulice Orlí. Dnes, o několik měsíců později jsme se na tomto místě dostali poněkud níže a mohli jsme část pece vyfotit a zdokumentovat z řezu.

V městských knihách od poloviny 14. století nenajdete o vápenících žádnou zmínku, většina pecí zanikla do závěru 13. století a toto řemeslo, které ohrožovalo okolní dřevěnou zástavbu, bylo postupně vytlačeno za hradby a nakonec až ke zdrojům vápence v dnešním Moravském Krasu. Vlastní pec měla obslužnou část propojenou s topeništěm kanálem vytesaným do sprašového podloží. V tom nejjednodušším případě byl kanál jen jeden, ale máme i několik nálezů vícekanálových pecí. Obslužná část i topeniště byly přibližně stejně velké. Nad topeništěm byla vystavěna „klenba“ z vápenců, které se vypálily a pec byla následně využita znovu. Velmi pravděpodobně vápenky sloužily ve 13. století i k pálení cihel. Dosahovalo se zde teplot výrazně vyšších než 1000 stupňů celsia.  Vzhledem k tomu, že tehdejší zástavba města byla převážně dřevěná, můžeme je spojit hlavně s výstavbou kostelů, klášterů a městských hradeb.

Připojujeme jedno dobové vyobrazení cihlářské pece z 15. století (vápenku jsme nenašli) a také nález pece z Rašínovy ulice, kde bylo odkryto celé topeniště a zazděný topný kanál. Přidali jsme i vyobrazení stavby ze 14. století, kde je krom jiného k vidění i míchání malty…

Pokud se chcete dozvědět o historickém vápenictví v okolí Brna více, podívejte se na tyto webové stránky:

http://archeologiatechnica.cz/vapenictvi


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.