Ještě jednou k Jejkovské bráně v Třebíči

26. 09. 2020 – Michal Bučo (Archaia Brno z.ú.) Aleš Hoch (Múzeum Vysočiny Jihla

Tento mesiac sme sa opäť vrátili do priestoru Jejkovskej brány. Nový líniový výkop plynovodu nám poskytol ďalšie poznatky o stredovekej Třebíčí. Ohľadom hrotitej priekopy v západnej časti ulice sme učinili nové poznatky. Pôvodný predpoklad o jej S-J smerovaní vyvrátilo zachytenie jej pokračovania na ulici Soukenická (obr. 1-3). Už v predchádzajúcom výkope bola badateľná mierna odchýľka S-J osi. Šírka výkopu (cca 1m) však neumožňovala vyvodzovavať priame závery o jej zaoblení. Samotný tvar teda dokazuje, že bola vyhotovená priamo za účelom ochrany brány.

Z hlavnej hradobnej priekopy sa nám podarilo zachytiť aj vymurovanie jej okraju, tzv. kontraeskarpu. Slúžila na stabilizáciu brehu a pôsobila proti zosunutiu. (obr. 4)  Za významné možno považovať "objavenie" staršieho hradobného systému. Termín je v úvodzovkách, pretože o tejto stavbe sme informovali už v predošlom príspevku, avšak v tej dobe sme ju mali zachytenú len ako stenu zalícovanú smerom do výkopu.  Až v susednom výkope sme zachytili jej pokračovanie a mohli sme ju vyhlásiť za hradbu (obr. 5). Privilégium markgrófa Karla z roku 1335, v ktorom hovorí o nutnosti vystavať hradby, nezostalo len na papieri.

V posledných dňoch sme sa presunuli priamo na Karlovo námestie, vedľa súsošia Cyrila a Metoda, kde sme takisto učinili zaujímavé objavy. O nich budeme informovať súvislejšie nabudúce.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.