Pernštejn – zahrady

25. 09. 2020 – Miroslav Dejmal

Před dvěma týdny byla dokončena obnova zahrad na jižním svahu pod hradem Pernštejnem. Dnešní podoba zahrady vznikla na počátku 19. století a šlo o promyšlený areál plný symbolických odkazů. Na rekonstrukci jsme se zásadně podíleli. A to již od roku 2016. Už v rámci přípravy projektu jsme realizovali 50 zjišťovacích sond a společně s ÚAM FF MU jsme realizovali geofyzikální výzkum. Tyto výzkumy v rámci projektové přípravy zásadně ovlivnily rekonstruovanou podobu zahrad. Podařilo se nám, mimo jiné, totiž odhalit členění a podobu celé rovinaté zahrady v údolí. Zde jsme byli schopni odhalit systém umělého potůčku, jezírka a navazujících cestiček. Následnou opravu poté doprovázel záchranný výzkum, který dále rozšířil naše informace o podobě zahrady, použitých konstrukčních technologií a starších situací pod zahradou.
Celá obnova zahrad byla samozřejmě vzhledem k jejich původnímu stavu značně technicky a finančně náročná. Nicméně šlo pouze o splátku dluhu, kdy jsme nechali zahrady skoro 100 let chátrat. Úsilím všech zúčastněných se tedy zahrada vrátila v čase zpět na svůj počátek a ta nejtěžší práce teprve začíná – údržba. Ač zahrada získá svůj konečný charakter až za nějakých 50 let, jistě již teď stojí za návštěvu. Otevřeno má být od května 2021, pokud tedy na Pernštejn příští rok pojedete, určitě zahradu navštivte, nebo alespoň z hradu nakoukněte…


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.