Jak jsme hledali příkop římského tábora aneb další pravěký příkop v Brně

26. 08. 2020 – Lenka Sedláčková

Od jara letošního roku probíhá dohled nad výkopy kanalizace a vodovodu na ulici Grmelově ve Štýřicích. Ulice Grmelova z východní strany lemuje dobře známou lokalitu při Vojtově ulici, kde probíhal výzkum v roce 2017 a odkud pochází množství zajímavých objevů od pravěku po novověk (kdo si již nepamatuje unikátní objevy, může svoji paměť osvěžit na níže uvedených odkazech). 

Jedním ze zásadních objevů byl i příkop krátkodobého vojenského tábora římské armády z období markomanských válek. Vzhledem ke konfiguraci terénu se nabízela možnost, že právě v jižní části ulice Grmelovy by se mohlo podařit zachytit průběh jižní strany tábora. I přes velmi pečlivý dohled kanalizace se však žádnou “příkopovitou” situaci zachytit nepodařilo. Až v posledních metrech výkopu, kde bylo možné příkop předpokládat, se na stěnách vyrýsoval výkop, který by za příkop bylo možné považovat. 

Situace však nebyla zcela jednoznačná, a tak jsme se rozhodli situaci ověřit v ploše budoucího výkopu pro vodovod. Zachycen byl liniový útvar vedoucí přibližně směrem V-Z, spíše neckovitého, než hrotitého profilu (původní tvar příkopu se nám v půdoryse poněkud vytratil znovuzačišťováním po vydatných deštích, které zkoumanou sondu zaplavily). Přestože nelze vyloučit přináležitost zjištěného příkopu k již známému římskému táboru, sporadické nálezy z jeho výplně spíše naznačují, že se jedná o příkop kultury s lineární keramikou, jejíž rozsáhlé sídliště bylo výzkumem při ulici Vojtově v roce 2017 taktéž zachyceno. I tak se těšíme z již několikátého opevňovacího/ohrazovacího prvku na pravobřeží řeky Svratky.

Z dalších objevů na ulici Grmelově zmiňme relativně intenzivní osídlení z období 11.-12. století, které s jistotou přináleží k raně středověké starobrněnské aglomeraci, která se nám tak s každým novým výzkumem rozšiřuje…

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=806

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=807

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=820

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=826

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=825

https://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=828


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.