Výzkum na tzv. Římském náměstí v Brně

19. 07. 2020 – Lenka Sedláčková – Václav Kolařík

Přibližně měsíc a půl probíhající výzkum na Římském náměstí, respektive v zadní části parcely domu Orlí 14, odhalil velmi zajímavé archeologické situace mapující historii tohoto místa od konce 12. století.

Na relativně malé ploše 17 x 10 m se podařilo odkrýt pozůstatky několika nadzemních staveb ze 13. století, jejichž součástí byla i otopná zařízení. V jednom případě bylo topeniště řešeno kamennou konstrukcí, většinou se však jednalo o pece hliněné konstrukce. Poněkud překvapivě se podařilo zachytit jen dvě odpadní jímky z 13. a 1. poloviny 14. století. V závěru 13., popř. ve 14. století zde byla vybudována pec na pálení vápna. Nelze vyloučit, že po určitou dobu sloužil zkoumaný prostor jako veřejné prostranství, jak naznačují výrazné komunikační štětové vrstvy a kamenné dlažby zachycené na téměř celé ploše výzkumu. Mezi množstvím archeologických situací jistě zaujme i topeniště potravinářské (?) pece z 1. poloviny 15. století. Pozdně středověké a novověké archeologické situace byly z velké části odstraněny při výstavbě zadního traktu domu Orlí 14. Na jeho dvorku pak byly zachovány tři fáze kanalizačního systému.

Část archeologických situací se nachází pod první úrovní pažení stavby, a tak bude výzkum v omezené formě pokračovat ještě po zabezpečení stavební jámy.  


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.