Výzkum při rekonstrukci náměstí Svobody v Brně

22. 11. 2005 – Antonín Zůbek

9. 11. 2005 začal na náměstí Svobody záchranný archeologický výzkum. Probíhá v součinnosti se stavebními pracemi. Jejich výsledkem bude rekonstrukce a nová podoba plochy náměstí. V současné době se archeologický výzkum odehrává v prostoru odebraného tramvajového kolejiště a nově kopané kanalizace. Zkoumána a dokumentována byla zatím především zdiva historických staveb. Ty stávaly na náměstí až do 19. století, kdy byly zbourány. Na prvním místě to byl kostel sv. Mikuláše, písemnými prameny zmiňovaný již ve 13. století. Ze severní strany k němu byla přistavěna budova městské váhy. Jižně od kostela se nacházela městská zbrojnice. Archeologický výzkum bude pokračovat dále v návaznosti na probíhající stavební práce.

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

[[../data/images/0011/img0528.jpg]]

[[../data/images/0011/img0529.jpg]]


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.