Probíhající výzkum Veselé brány v Brně…

24. 06. 2020 – Václav Kolařík, Antonín Zůbek, Marek Peška

 
Už od loňského roku probíhá archeologický dohled při výstavbě kanalizace na křižovatce brněnských ulic Česká, Solniční a Veselá. Jelikož jsou v tomto prostoru zachovány leckde i hluboko pod dlažbou relikty opevnění města při Veselé bráně (porta Letorum), bedlivě sledujeme každý výkop. Poněkud náročnější je průzkum situací, které jsou prováděny hornickou ražbou v hloubkách až 5 metrů pod povrchem. Tentokrát se nám podařilo dokumentovat mostní oblouky postavené zřejmě počátkem 16. století, které byly součástí pozdněgotického barbakánu.
 
K historii Veselé brány:
Brána je v písemných pramenech poprvé přímo zmiňována až k roku 1340, ale jistě stála v hlavní městské hradbě již ve 13. století. Z brány se vycházelo z města směrem k severozápadu na hrad Veveří a dále na Českomoravskou vrchovinu. V průběhu středověku a raného novověku byla pravděpodobně několikrát přestavována a na prvních vedutách města z poloviny 17. století ji vidíme již v renesanční podobě. Po vybudování barokního bastionového opevnění v 2. polovině 17. století pozbyla středověká brána svůj význam, postupně chátrala a pro zajištění lepší komunikace byla na přelomu 18. a 19. století zbořena.

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.