Laboratorní hlasatel – konzervace dřevěných dýhových misek

08. 06. 2020 – Lenka Kosová - Gábina Ondříčková

V letech 2012 až 2013 probíhal archeologický výzkum v Brně ve dvoře domu na ulici Česká 6. Do laboratoře se nám díky stále zvodněnému prostředí dostalo množství organických nálezů, mezi nimiž bylo zastoupeno velké množství dřevěných artefaktů. Všechny byly po převozu do laboratoře umyty a umístěny do nádob a samouzavíratelných sáčků s destilovanou vodou a desinfekcí. Vzhledem k velkému množství probíhala konzervace léta. Za zmínku stojí soubor středověkých dřevěných dýhových misek/loubků. Všechny byly konzervovány postupným nahrazením vody za Polyethylenglykol 4000 (PEG). Po vyjmutí se nám podařilo na povrchu jedné misky zachovat neobvyklou čitelnou značku vypálenou do povrchu dřeva. Po nasycení a vysušení dřeva nastala malá detektivní práce a to skládání jednotlivých nádob. Po seskládání a slepení Paraloidem B72 následovalo tmelení spár pomocí tónovaného včelího vosku. Výsledek můžete posoudit sami.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.