Po delší době opět archeologie v centru Brna

04. 06. 2020 – Marek Peška - Lenka Sedláčková

Už týden provádíme opět vykopávky v historickém jádru Brna. Po desetiletích oprav, přístaveb a novostaveb stavební činnost v centru města znatelně ochabla a v posledních letech je příležitostí k archeologickým výzkumům čím dál méně. Proto jsme velmi zvědaví na objevy, které nám přinese relativně malá plocha na tzv. Řimském náměstí v jednom z dvorků za ulicí Orlí. Prozatím se nám podařilo odhalit zástavbu z 18. a 20. století se systémem kanálů, ale na mnoha místech zde již vystupuje středověký terén. Zřejmě nejatraktivnější zbytek dláždění, který pro nás překvapivě pochází z již období pozdního středověku či raného novověku. Výzkum bude probíhat až do poloviny července a tak budeme průběžně informovat o jeho výsledcích.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.