Altweitra

27. 05. 2020 – David Merta

 

Jestli si nějaké místo dokáži představit jako tzv. pozůstatek hradu přechodného tipu, do literatury přivedl poněkud nešťastně Tomáš Durdík, je to především kostel ve staré Weitře. Odpovídá to mým představám, že kostel byl tím nejpevnějším, co v dané lokalitě stálo a bylo tak relativně dobře uzpůsobeno k obraně…

Farnost Altweitra byla jednou z původních farností horního Waldviertelu, kde Albero von Kuenring postavil první kostel v roce 1182. Když Hadmar von Kuenring nechal na začátku 13. století nedaleko vybudovat opevněné podhradní město Weitra, byla farní práva převedena z Altweitry na Weitru. Altweitra tak zůstala na krátkou dobu pomocným kostelem, ale potom brzy postoupila svá pastorační práva k P. Marii, zde mimo jiné vzniklo poutní místo. Díky této změně funkce se kostel dochoval v původní podobě dodnes. Landkrabě Fürstenberg používal kostel jako pohřební kapli, protože postavili rodinnou hrobku vedle kostela…

Kostel byl snad dřevěnou stavbou v malém hradním komplexu. Hadmar II von Kuenring nechal postavit dnešní kamennou budovu. Z vnějšku se projevuje těžké, tmavé žulové zdivo s románskými okny a nad nimi štěrbinová okna opevněného patra kostela. Interiér opatřený robustní křížovou klenbou je uzavřen na východě polokruhovou apsidou. V kostele se dnes nachází barokní oltář a rokokové varhany z 18. století, jednoduchá renesanční kazatelna ze 17. století a gotické plastiky na barokních konzolách.

V okolí kostela je patrný val…

https://www.unserfrau-altweitra.at/page.asp/-/kirche_altweitra

https://www.unserfrau-altweitra.at/page.asp/-/kirche_altweitra

https://austria-forum.org/af/AustriaWiki/Liste_der_denkmalgesch%C3%BCtzten_Objekte_in_Unserfrau-Altweitra

DEHIO NIEDERÖSTERREICH - Nördlich der Donau - Die Kunstdenkmäler Österreichs, 1990.


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.