Lodní archeologie v Chorvatsku

22. 05. 2020 – David Merta

Lodě mne vždy zajímaly, ale jako příslušník vnitrozemskéhom národa jsem vždy musel pokukovat jinam…

Chorvatsko má již tak bohaté archeologické dědictví a nyní navíc odborníci oznámili nedávný objev vzácné římské lodi. Tato stará dřevěná loď poskytuje vhled do vývoje lodní dopravy v tzv. klasickém světě a dnes se nazývá největším chorvatským archeologickým objevem v 21. století.

Jedná se o skutečný archeologický zážitek, který archeologům i konzervátorům poskytl jakési sladké mučení…ti se snad tímto objevem budou zabývat delší dobu. Je to dřevěná loď, která se nachází na samém konci nábřeží Poreče v lokalitě Porta de mar, na křižovatce městského nábřeží s ulicí Cardo maximus poblíž bývalé budovy Kompas, díky archeologickým sondám způsobeným přestavbou této části veřejného prostoru. Nyní jsou prováděna různá vyšetřování a poté bude loď z místa nálezu vyzvednuta.

Toto zjištění je významné také proto, že loď je dobře zachována a má mnoho prvků, které jsou vidět velmi vzácně. Jedná se především o bednění, žebra a kýly. Můžeme tedy říci, že v průběhu let bude možné provést rekonstrukci plavidla - říká vedoucí výzkumu, archeoložka Klaudia Bartolić Sirotić z Vlastivědného muzea v Poreči.

Nalezená loď je dlouhá pět metrů, ačkoli výzkum odhalil, že je o něco delší. Je široký 1,70 metrů a měl plachtu. Je dobře zachován, protože byl v určité hloubce v půdě, takže do něj nemohl proniknout kyslík. Půda, se kterou byla pokryta, musela při její ochraně hrát významnou roli.

Všechno, co se zachránilo ani dřevo použité na stavbu lodi nebylo zničeno. Nyní se provádí výzkum a patřičná dokumentace. Každý zde vytvořený šev je pečlivě zaznamenán. Technika šití je taková, že desky trupu, které jsou svázané provazem a prošity otvory, do kterých se vkládaly dřevěné hřebíky. Až poté byla rozmístěna žebra, která byla s těmito deskami spojena právě oněmi velkými dřevěnými hřebíky.

Archeoložka poukazuje na to, že kontext nálezů je velmi zajímavý, protože Poreč býval dávnou římskou kolonií. Výkopy také ukazují, jak Porečské nábřeží v minulosti vypadalo. Bylo to více odsazené a nižší než je tomu nyní. Loď byla nalezena poblíž bývalého starobylého mola.

Poprvé před sebou tedy máme také viditelné starobylé pobřeží. Víme, že zde stálo molo, které bylo přestavěno v prvním století našeho letopočtu. K interpretaci vlastní lodi, můžeme předpokládat, že se jedná o menší rybářský člun, protože je menší než loď, kterou známe z Puly i z Caska na ostrově Pag.

Samotná blízkost břehu, kde loď přistála a kde byla s největší pravděpodobností úmyslně potopena, nám říká, že to bylo menší plavidlo, které sloužilo místnímu obyvatelstvu pro kratší přepravu nejspíš nějakého zboží a pro rybolov.

Po vytažení tedy půjde tato dřevěná loď do speciálně vyrobeného bazénu v depozitáři Vlastenského muzea v Poreči, kde bude hlavně odsolována. Samotný proces odsolování trvá dlouho, možná roky. Mezitím se restaurátoři podílejí na všem, co s lodí souvisí, budou také kontrolovat slanost vody a strukturu dřeva a budou provádět různá čištění. Časem to začne samotnou ochranou. Pak se použijí speciální metody k vytlačení vody ze dřeva, aby se dřevo zachovalo. Nakonec bude loď vystavena v Porečském muzeu…

 

Ke studiu a čtení:

https://www.jutarnji.hr/kultura/art/senzacionalno-arheolosko-otkrice-ispod-rive-pronaden-2000-godina-star-rimski-sivani-brod/10252168/

https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/roman-shipwreck-0013661

https://www.archaeology.org/news/8664-200430-croatia-wooden-boat?fbclid=IwAR1jDM8FEaHnZF9vCUx1vyXV4elrMesrmuEEOQ5LP0K5nIiuAMonpkNf6j0


Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.