Největší archeologický výzkum v centru Ostravy…

21. 05. 2020 – Marek Peška

Od loňského podzimu probíhá v centru Ostravy na ulici Velké asi v současnosti největší městský výzkum u nás. V pondělí jsme s kolegy tuto obrovskou plochu kdysi zbouraného domovního bloku měli možnost, jak se říká okouknout. Většina lidí si asi Ostravu spojí spíše s hornictvím a leckdo bude možná překvapen, že tu po polovině 13. století stávalo středověké město v majetku olomouckých biskupů, ze kterého krom kostelů dnes již takřka nic nezůstalo. O to důležitější je podchycení každého, byť sebemenšího zásahu do terénu, který nám může odhalit nečekaně barvitou minulost tohoto svérázného regionu. Výzkum samotný je mimořádný svým rozsahem a, ale i kvalitou získaných poznatků týkající se především vývoje a podoby městské zástavby a proměny dřevěného města v město „kamenné“. Jsou zde k vidění suterény někdejších dřevohliněných domůze 13. a 14. století (v jednom případě dokonce s částečně dochovanou dřevěnou konstrukcí!!!), pozůstatky podlah dalších dřevěných staveb, studny, jímky, pece a různé jiné středověké situace. Nebudu však podrobnosti prozrazovat a nechám to na vedoucí výzkumu Báru Marethovou. Obdobný výzkum jsme měli před několika lety v Brně na Veselé, takže je to pro nás velmi zajímavé srovnání… Podobných ploch vhodných k výzkumu ve městech navíc ubývá, takže za pár let nebudeme mít mnoho dalších možností jak se vrátit časem o těch 700 let zpět.
 
O výzkumu informuje celkem pravidelně NPÚ v Ostravě na svém Facebooku. Také doporučuji zájemcům k pročtení knihu o středověké Ostravě, která vyšla poměrně nedávno.
 
Ostrava. Počátky a vývoj středověkého města. Vydalo statutární město Ostrava v roce 2017.
 
https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/ostrava-pocatky-a-vyvoj-stredovekeho-mesta
 
https://www.facebook.com/pamatkariostrava/posts/908176229344887/

Nejnovější články


Starší články najdete v archivu.